Friday, April 18, 2014

May Pag-asa Pa

Sadyang may mga panahon talaga sa buhay ng isang tao na napapa-isip siya. May mga panahon na punong-puno siya ng kalungkutan, napakaraming mga tanong na naghihintay ng kasagutan. 

Napapa-isip ako, kung wala ang mga isiping ganito, ano kayang klaseng buhay meron ang tao? Posible kaya na mamuhay ang tao na walang problema? 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...