Tuesday, February 19, 2013

Hangad Ko Ang Kaligayahan Ninyo

Bilang anak,tanging hangad ko lamang para sa aking mga magulang ay mamuhay ng tahimik at maligaya. Kaya nagsumikap ako. Nagtrabaho ng biente kwatro oras para kahit papano, masuklian ko ang kanilang pagpapalaki at pagmamahal sa akin. At sa awa naman ng Diyos ay may mga naipundar naman ako kahit papano.


Monday, February 18, 2013

Sakripisyo Muna


Kailangan ko munang magpaalam sa mga matatamis kong mga kaibigan sa mga panahong ito. Kamakailan lamang ay nalaman ko at ng aking pamilya na ako ay may diabetes. Iminungkahi ng aking doktor ang pag-iwas muna sa mga matatamis na pagkain at inumin.

Inaamin ko na ako talaga ay mahilig sa mga matatamis na pagkain at inumin. Kaya hindi ko lubos-maisip na kahit isang araw lamang na di ako nakakatikim ng mga ito. Pero, ika nga sa wikang Ingles, for health's sake, kailangan ko munang isakripisyo ang mga hilig kong ito. Para rin naman sa ikakabuti ko 'to eh.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...